NYHETSBLOGG

Eiendomsskatt

05.10.2018

Det kommer nye begrensninger for hva kommunene kan kreve i eiendomsskatt.

Det spås et digitalt klasseskille i regnskapsbransjen. Kundetilstrømmingen vil øke mens kundene samtidig vil kreve mer digitalisering, mobilitet, funksjoner og kunnskaper.

Digitalisering

27.09.2018

Digitalisering er veien å gå for en mer effektiv regnskapsfunksjon.

Den nye hvitvaskingsloven ble sanksjonert i Stortinget 1. juni 2018. Nå foreligger også ny forskrift, og det er besluttet at det nye regelverket skal tre i kraft allerede 15. oktober 2018.