Arbeidende kapital - verdsettelsesrabatt

05.10.2018

Denne rabatten ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Det betyr at det blir eiendeler som aksjer, grunnfondsbevis, aksjeandelen av andeler i verdipapirfond, andeler i deltakerlignede selskap samt driftsmidler som ikke blir verdsatt til full verdi.

Denne «rabatten» er nå på 20 prosent, men vi tror den kan øke videre fremover. Årsaken er at man på denne måten kan redusere formuesskatten gradvis.

Kilde: Skattebetaleren