Aksjonærrettighetsdirektiv

06.02.2019

I følge nærings- og fiskeridepartementet er formålet med direktivet å styrke aksjeeiernes innflytelse i selskapene ved å:

  • sikre at aksjeeiere får nødvendig informasjon fra selskapene, enten direkte fra selskapet eller via mellommenn. Formålet er å gi aksjeeierne bedre mulighet til å utøve sine rettigheter.
  • gi aksjeeiere større mulighet å påvirke lønnen til ledende ansatte i selskapet.
  • gi aksjeeiere innflytelse og sikre mer åpenhet om avtaler som blir inngått mellom selskapet og noen som står selskapet nært, slik som styremedlemmer og daglig leder.

Les mer ...